Tarieven

In het onderstaande overzicht vindt u de tarieven van de verschillende therapieën waarvoor u bij ons terecht kunt.

De tarieven voor behandeling fysiotherapie zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar, u kunt deze tarieven opvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u geen fysiotherapie in uw verzekeringspakket heeft, hanteren wij onderstaande prijzen. Tevens is hieronder een lijst met verzekeraars en assuradeuren opgenomen waarmee wij een contract hebben afgesloten.

Fysiotherapeuten zijn per 1 februari 2005 verplicht een openbare prijslijst bekend te maken aan niet verzekerde patiënten en patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende fysiotherapeut heeft gesloten.

Voor het vergelijken van de tarieven, voor fysiotherapiepraktijken waarmee de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft afgesloten kunt u terecht op www.KiesBeter.nl.

Onderstaand is de standaard prijslijst voor fysiotherapie, oedeemtherapie en acupunctuur per 01-01-2023 opgenomen.

Code Fysiotherapie Tarief
1000 Zitting fysiotherapie € 38,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 76,00
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 57,00
1850 Screening € 19,00
1864 Screening, intake en onderzoek € 57,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 57,00
xxx1 Toeslag voor uitbehandeling (bij de patiënt thuis) € 15,00
xxx2 Inrichtingstoeslag (in een verzorgingshuis, serviceflat e.d.) € 15,00
1960 Niet nagekomen afspraak (75% nota) € 28,50 + toeslag
Code Oedeemtherapie Tarief
1500 Zitting oedeemtherapie € 51,00
1960 Niet nagekomen afspraak (75% nota) € 38,25 + toeslag
Code Acupunctuur Tarief
30/40 Zitting acupunctuur (60 min) € 84,00
31/41 Zitting acupunctuur (45 min) € 63,00
49 Niet nagekomen afspraak (75% nota) € 63,00 c.q. 47,25 + toeslag
Code Overig Tarief
1 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (o.a. letselschade) € 76,00
N.B:  Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van de therapie wordt afhankelijk van het verstrekte materiaal doorberekend.

Onderstaand is een lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden opgenomen waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2023) hebben afgesloten.

Maatschappij Verzekeraar / Gevolmachtigde
Achmea
 • Avéro Achmea
 • FBTO
 • Interpolis
 • OZF
 • Zilveren Kruis Achmea
 • Aevitae (Avéro)
 • Caresco (Avéro)
 • IAK (Avéro)
 • Nedasco (Avéro)
 • Turien (Avéro)
ASR
 • De Amersfoortse ASR
 • Ditzo
 • Aevitae (ASR)
 • Nedasco (ASR)
CZ
 • CZ
 • Delta Lloyd
 • OHRA Ziektekostenverzekeringen
 • OHRA Zorgverzekeringen
 • OWM
De Friesland
 • De Friesland
DSW
 • DSW
 • inTwente
 • Stad Holland
Menzis
 • AnderZorg
 • Menzis
VRZ
 • Hollandzorg
 • ONVZ
 • PNO
 • Salland
 • VVAA
 • ZorgDirect
 • Zorg en Zekerheid
VGZ coöperatie
 • VGZ
 • Bewuzt
 • De Goudse
 • IZA
 • IZA Zorgverzekeraar
 • IZZ
 • SZVK
 • UMC
 • Univé
 • ZEKUR
 • Zorgzaam Verzekerd
 • Aevitae (De Goudse)
 • Aevitae (VGZ)
 • Caresco (VGZ)
 • IAK (VGZ)
 • Nedasco (VGZ)
 • Turien (VGZ)