Registratie

Wij staan ingeschreven in onderstaande registers:

  • het BIG-register. (1)
  • het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. (2)
  • het RBNG / Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg. (3)

BIG-register

Onderstaand vindt u onze registraties zoals opgenomen in het BIG-register:

Therapeut BIG-registratienummer
J. Gevers39042289804
A. Rijlaarsdam-Coerwinkel09033371204
M. van Stolk89033359404
C. Sweers-van der Wiele39035497904
I. Visser59038772704

(1)  Om in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) opgenomen te worden, moet een diploma van de studie fysiotherapie overhandigd worden. De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd en mag niet zomaar door iedereen gebruikt worden.
(2)  Opname in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) houdt in:
 
  • Deelname aan Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF).
  • Na- en bijscholing volgen.
  • Gebruiken van richtlijnen.
  • Aangesloten zijn bij de Landelijke Klachtenregeling.
(3)  De stichting RBNG is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert (www.rbng.nl). De therapeuten die in dit RBNG-register geregistreerd staan zijn onderhevig aan het tuchtrecht van de TBNG / Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.