Nieuws

27 februari 2023

De Welkom pagina is weer terug naar de indeling van voor Corona (begin januari 2020). Op deze pagina zijn nog alle belangrijke mededelingen terug te lezen uit de Corona periode.
Ook de E-consult pagina is hierop aangepast.

1 januari 2023

Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2023. Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2023) hebben afgesloten.

6 november 2021

Met ingang van vandaag is het gebruik van een mondneusmasker in onze praktijk weer verplicht.

28 april 2021

We passen onze openingstijden weer aan n.a.v. het opheffen van de avondklok. Dit houdt in dat de avondopenstelling per 28 april weer eindigt om 22:00 uur.

23 maart 2021

We passen onze openingstijden aan de momenteel geldende avondklok aan. Dit houdt in dat de avondopenstelling per 31 maart al eindigt om 21:00 uur.

3 maart 2021

Met ingang van 3 maart mogen wij weer acupunctuurbehandelingen verrichten.

23 januari 2021

We hebben onze openingstijden aangepast aan de momenteel geldende avondklok. Dit houdt in dat de avondopenstelling al eindigt om 20:00 uur.

1 januari 2021

Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2021. Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2021) hebben afgesloten.

15 december 2020

Met ingang van 15 december 2020 tot en met tenminste 19 januari 2021 is uitoefening van alle niet-medische contactberoepen is niet toegestaan. Acupunctuur valt hier ook onder. Dit houdt in dat we tijdens deze periode geen acupunctuurbehandelingen kunnen verrichten. Voor de overige behandelingen blijft onze praktijk wel open. Zodra deze beperking weer is opgeheven zullen we weer acupunctuurbehandelingen voor patiënten kunnen inplannen.

Team fysiotherapie Andreasstaete
Jenneke, Caja, Inge, Marguérite, Aimée

4 augustus 2020

Om het aantal SPAM berichten terug te dringen, die wij ontvangen via het contact-formulier, wordt er nu een reCAPTCHA-controle uitgevoerd alvorens het formulier ingediend wordt.

3 mei 2020

Eindelijk is het zo ver! Onlangs kregen we het bericht dat we geleidelijk de zorg mogen opschalen en onder voorwaarden weer fysiek mogen behandelen. Wij zijn druk bezig ons, en de praktijkruimte daarop voor te bereiden en vanaf maandag 11 mei willen wij weer patiënten inplannen.

Team fysiotherapie Andreasstaete
Jenneke, Caja, Inge, Marguérite, Aimée

24 maart 2020

Net als u, zijn ook wij geschrokken van de impact van het Coronavirus op onze bewegingsvrijheid en de mogelijkheden die we nog hebben om u te begeleiden in uw herstel. Op dit moment is een fysieke behandeling aan huis of in de praktijk geen optie meer.
We kunnen u echter nog steeds van dienst zijn. Allereerst is daar de mogelijkheid van een telefonisch consult. Ook zijn we momenteel bezig de mogelijkheid tot beeldbellen te realiseren. Op deze manier kunnen wij u op afstand begeleiden, adviseren en kunnen we u eventueel oefeningen voor thuis laten zien en toesturen. We denken dat we op deze manier toch een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van uw klachten en het bevorderen van uw herstel.
De zorgverzekeraars ondersteunen dit initiatief van harte en erkennen dit als een fysiotherapeutisch consult: als u een aanvullende verzekering hebt, wordt deze dienst ook vergoed. Aan het einde van deze week hopen wij in staat te zijn u deze dienst aan te bieden. U kunt ons altijd bereiken op het vertrouwde nummer: 033-4728665. Dit nummer is doorgeschakeld naar onze privé-telefoons. Ook zijn we via e-mail (zie onze contactpagina) bereikbaar.
We willen het contact met u graag onderhouden en u, ook in deze moeilijke tijd, zo veel mogelijk ondersteunen. Een telefonisch consult of een e-consult (via beeldbellen) behoort hierbij tot de mogelijkheden (zie onze pagina over e-consult).
We wensen u van harte veel sterkte en een goede gezondheid toe.

Team fysiotherapie Andreasstaete
Jenneke, Caja, Inge, Marguérite, Aimée

19 maart 2020

In het licht van de ontwikkelingen rond het Corona-virus willen we u informeren over ons beleid op dit moment.
De praktijk is geopend voor patiënten zonder klachten ( zoals hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, verhoging/koorts).
Wij proberen steeds een goede afweging te maken tussen de noodzaak van behandeling en de kwetsbaarheid van onze patiëntengroep. De richtlijnen van het RIVM en de adviezen vanuit de overheid zijn hierbij leidend.
Dat betekent dat wij, met name bij de behandeling van onze oudere patiënten met onderliggende problematiek (COPD, Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten e.d.) de nodige reserve in acht nemen, om risico op besmetting te voorkomen. Natuurlijk zullen we ook deze groep zo mogelijk en nodig op afstand monitoren en begeleiden.
Wij vragen daarvoor uw begrip en wensen u voor de komende tijd veel sterkte en een goede gezondheid toe.

1 januari 2020

Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2020. Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2020) hebben afgesloten.

22 februari 2019

Onder het menu Registratie is een lijst van BIG-registraties opgenomen.

1 januari 2019

Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2019.

28 september 2018

Lees ons artikel "Lymfoedeem; blijf er niet mee zitten!" in het ForYou Magazine (editie Amersfoort nr 04-2018) of lees het artikel op de ForYou Magazine website.

18 mei 2018

De website is aangepast in het kader van de AVG / GDPR wet- en regelgeving. De wijzigingen betreffen:

 • Het verwijderen van foto's van personen die daar geen toestemming voor hebben verleend.
 • Het publiceren van onze privacy policy.
 • Het publiceren van de website en e-mail disclaimers.

1 januari 2018

De website is aangepast. De wijzigingen betreffen:

 • CranioSacraaltherapie dienstverlening is beëindigd.
 • Informatie over contracten en tarieven is aangepast.

11 februari 2017

De website is aangepast. De wijzigingen betreffen:

 • Onder het menu Vergoedingen zijn referenties aan de chronische lijst vervangen door verwijzingen naar de meest actuele versie van dzee chronische lijst op externe websites van o.a. de overheid. Verder zijn referenties aan polissen voor aanvullende verzekeringen m.b.t. een specifiek verzekeringsjaar ook vervangen door verwijzingen naar externe websites waarop gezocht kan worden naar de gewenste dekking voor paramedische zorg. Als laatste is het correcte verplichte eigen risico voor 2017 opgenomen nl. € 385,00. (disclaimer).
 • Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2017. Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2017) hebben afgesloten.
 • ...

6 februari 2016

Wij doen met onze praktijk mee aan CQ-index Fysiotherapie. In dit kader werd u al gevraagd om een vragenlijst in te vullen.
Vanaf nu is het ook mogelijk om via menu Kwaliteitsbeoordeling (Qualizorg) het resultaat van uw beoordelingen in te zien.

16 april 2015

De website heeft een make-over gehad. De nieuwe website is nu zowel op desktops, tables als ook mobiele telefoons goed leesbaar.

31 oktober 2014

Vandaag hebben wij afscheid genomen van Mevr. J. Bruinsma-Ouwerkerk i.v.m. de verhuizing naar Deventer.
We wensen haar succes in haar nieuwe betrekking.

30 augustus 2014

Het menu is uitgebreid met twee nieuwe keuzes namelijk:

Onder het menu Team is persoonlijke informatie van de behandelende therapeuten ververst en uitgebreid.

Onder het menu Acupunctuur en Vergoedingen is vermeld dat Mevr. M. van Stolk - als gediplomeerd acupuncturist - lid is van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).

15 juli 2014

Vandaag heeft Mevr. J. Bruinsma-Ouwerkerk met succes haar opleiding manuele therapie aan de SOMT in Amersfoort afgerond. Gefeliciteerd!

25 januari 2014

Vandaag hebben we met cliënten, collegae en familie een aantal jubilea gevierd. Onze praktijk bestaat op deze locatie inmiddels 12 1/2 jaar, Aimee, Caja en Jenneke zijn respectievelijk 30, 25 en 20 jaar fysiotherapeut. Inge werkt al weer 10 jaar met ons samen, kortom: een aantal memorabele feiten waar we graag met u bij wilden stilstaan.

1 januari 2014

Als eerste wensen wij u alle goeds voor een succesvol en gezond 2014!

In de afgelopen periode hebben wij een aantal jubilea gevierd. Onze praktijk bestaat op deze locatie inmiddels 12 1/2 jaar, Aimee, Caja en Jenneke zijn respektievelijk 30, 25 en 20 jaar fysiotherapeut. Inge werkt al weer 10 jaar met ons samen, kortom: een aantal memorabele feiten waar we graag met u bij willen stilstaan.

In deze jaren is er veel gebeurd en zijn wij ook als praktijk gegroeid, niet alleen in omvang, maar ook door verbijzondering en specialisatie.
Wij bieden inmiddels, naast de reguliere fysiotherapie:

 • Oedeemtherapie: manuele lymfedrainage (a.m. Vodder), bandageren en lymfetaping.
 • Ademhalings- en ontspanningstherapie (o.a. methode J. v. Dixhoorn).
 • Claudicatiotraining: geprotocolleerde gesuperviseerde looptraining (aangesloten bij Claudicationet).
 • Behandeling van patiënten met COPD.
 • Acupunctuur.
 • Dry Needling.
 • Medical Taping.
 • Cranio Sacraaltherapie.
 • Manuele therapie (SOMT) vanaf juni 2014.

Het lijkt ons, zo aan het begin van het nieuwe jaar, ook een goede gelegenheid elkaar te ontmoeten.
We willen u dan ook uitnodigen voor een Nieuwjaarsborrel op zaterdag 25 januari a.s., tussen 15.00 en 17.00 uur, in onze praktijk.

26 januari 2013

Mededelingen opgenomen op de de welkomspagina Welkom en het menu Fysiotherapie i.v.m. het feit dat onze praktijk meedoet aan CQ-index Fysiotherapie voor Achmea patiënten.

12 januari 2013

De website is aangepast. De wijzigingen betreffen:

 • Onder het menu Vergoedingen is het overzicht van polissen voor aanvullende verzekeringen voor 2013 opgenomen met bijbehorende dekking voor paramedische zorg. Tevens is een samenvatting opgenomen van polissen die een onbeperkte dekking bieden voor deze zorg. Als laatste is het correcte verplichte eigen risico voor 2013 opgenomen nl. € 350,00. (disclaimer).
 • Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2013 (verlaagd t.o.v. 2012). Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2013) hebben afgesloten.
 • ...

2 januari 2012

De website is aangepast. De wijzigingen betreffen:

 • Onder het menu Vergoedingen is het overzicht van polissen voor aanvullende verzekeringen voor 2012 opgenomen met bijbehorende dekking voor paramedische zorg. Tevens is een samenvatting opgenomen van polissen die een onbeperkte dekking bieden voor deze zorg. Als laatste is het correcte verplichte eigen risico voor 2012 opgenomen nl. € 220,00 en is vermeld dat per 2012 voor personen van 18 jaar of ouder de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen bij een chronische aandoening voor eigen rekening of voor rekening van de aanvullende verzekering komen (disclaimer).
 • Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2012 (ongewijzigd t.o.v. 2011). Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2012) hebben afgesloten.
 • ...

2 januari 2012

Twee fysiotherapeuten (Caja en Inge) van onze praktijk zijn per deze datum aangesloten bij ClaudicatioNet. De website is aangevuld met informatie hieromtrent.

6 mei 2011

Mededelingen opgenomen op de de welkomspagina Welkom en het menu Fysiotherapie i.v.m. het feit dat onze praktijk meedoet aan Kwaliefy.

24 april 2011

Mededelingen opgenomen op de de welkomspagina Welkom en het menu Bereikbaarheid i.v.m. de tijdelijke beperkte bereikbaarheid van de praktijk gedurende de periode 18 april tot 27 mei.

5 maart 2011

5 maart 2011 heeft Jenneke Gevers haar diploma manuele lymfedrainage methode Vodder behaald.

2 januari 2011

De website is aangepast. De wijzigingen betreffen:

 • Onder het menu Vergoedingen is het overzicht van polissen voor aanvullende verzekeringen voor 2011 opgenomen met bijbehorende dekking voor paramedische zorg. Tevens is een samenvatting opgenomen van polissen die een onbeperkte dekking bieden voor deze zorg. Als laatste is het correcte verplichte eigen risico voor 2011 opgenomen nl. € 170,00 en is vermeld dat per 2011 voor personen van 18 jaar of ouder de eerste twaalf fysiotherapiebehandelingen bij een chronische aandoening voor eigen rekening of voor rekening van de aanvullende verzekering komen (disclaimer).
 • Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2011. Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2011) hebben afgesloten.
 • ...

27 oktober 2010

De website is aangepast met de nieuwe foto's van de praktijkmedewerkers. Deze foto's zijn toegevoegd op:

 • de welkomspagina Welkom, en
 • onder het menu Team.

4 oktober 2010

Op 1 en 2 oktober j.l. vond in Den Haag het zevende (7th) Wereld congres voor Chinese Geneeskunde plaats (World Congress of Chinese Medicine 2010). Dit congres werd georganiseerd door de 3 grote acupunctuurverenigingen in Nederland nl. NAAV, NVA en Zhong.
Er waren 850 deelnemers uit 42 landen aanwezig. Gerenommeerde sprekers uit vele landen presenteerden hun bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de acupunctuur (oor-, schedel en lichaamsacupunctuur) en kruidengeneeskunde. Het was indrukwekkend om te horen en te zien dat acupunctuur een steeds grotere plaats inneemt als complementaire geneeswijze hier in het Westen.
De ontwikkelingen in de chinese geneeskunde volgen dezelfde als de westerse geneeskunde nl. steeds meer "evidence based". Er wordt meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar de objectieve effecten van verschillende therapie-vormen bij diverse ziektes.
Op vrijdagochtend kwam voormalig minister Ab Klink nog langs. Helaas heb ik hem niet persoonlijk gesproken over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Voor een acupuncturist was het een bijzonder en leerzaam wereldcongres.

4 oktober 2010

De website is aangepast n.a.v. het uitbreiden van onze diensten met acupunctuur. De wijzigingen betreffen:

 • Het menu is uitgebreid met een nieuwe keuze namelijk Acupunctuur.
 • Onder het menu's Welkom, Registratie, Tarieven en Vergoedingen is acupunctuur gerelateerde informatie opgenomen.
 • Onder het menu Team is persoonlijke informatie van fysiotherapeut én acupuncturist Mevr. M. van Stolk toegevoegd.

12 september 2010

De metamorfose is compleet ...

Maar niet nadat eerst alles is ingeruimd, waarbij iedereen een handje meehielp ...

11 september 2010

Het schilderwerk is afgerond. Nu rest nog de schoonmaak en de inrichting zodat een ieder vanaf 13 september de metamorfose kan bewonderen.

9 september 2010

Sinds 4 september is er al heel wat afgeschilderd. De metamorfose begint gestalte te krijgen zoals onderstaande beelden tonen.

4 september 2010

Vanaf 4 september 2010 is de praktijk een week gesloten voor een grote make-over. Vandaag zijn we druk in de weer geweest om alles in gereedheid te brengen voor deze metamorfose.

Vanaf 13 september zullen de behandelingen in de praktijk weer vervolgd worden in de vernieuwde omgeving. Tot dan.

15 augustus 2010

We hebben afscheid genomen van Sharon Westerling - van de Riet. Ze heeft de mogelijkheid aanvaard om als zelfstandige fysiotherapeut haar carrière te vervolgen. Haar patiënten worden overgenomen door Jessika Ouwerkerk en Marguerite van Stolk.

1 augustus 2010

Per 1 augustus komen Jessika Ouwerkerk en Marguerite van Stolk ons team versterken. In de komende weken zullen zij samen de werkzaamheden van Sharon Westerling - van de Riet gaan overnemen. Sharon gaat ons team binnenkort verlaten.

5 maart 2010

Vanaf 9 maart 2010 komt fysiotherapeute Sharon Westerling - van de Riet ons team versterken als vervanger van Maud Nolet. Naast de reguliere fysiotherapeutische behandelingen zal ze ook behandelingen oedeemtherapie gaan verzorgen.

3 maart 2010

Vandaag hebben we afscheid genomen van Maud Nolet. Wij wensen haar al het goede toe en hopen dat zij in Zweden ook weer een leuke en uitdagende baan weet te vinden.

2 februari 2010

We zijn op zoek naar een fysiotherapeute om ons team met ingang van begin maart 2010 te komen versterken voor 30 uur per week.
Reacties kunt u hier aan ons richten.

17 januari 2010

De website is aangepast. De wijzigingen betreffen:

 • Het menu is uitgebreid met een nieuwe keuze namelijk Oedeemtherapie.
 • Onder het menu Vergoedingen is het overzicht van polissen voor aanvullende verzekeringen voor 2010 opgenomen met bijbehorende dekking voor paramedische zorg. Tevens is een samenvatting opgenomen van polissen die een onbeperkte dekking bieden voor deze zorg (disclaimer).
 • Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2010. Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2010) hebben afgesloten.
 • Onder het menu Team is persoonlijke informatie van de behandelende therapeuten uitgebreid.
 • Verwijzingen naar externe documenten over fysiotherapiedekking in 2010.
 • Nieuwe vrije tarieven (oedeemtherapie).
 • Logo gecorrigeerd.
 • ...

23 januari 2009

Het menu is uitgebreid met twee nieuwe keuzes namelijk:

Onder het menu Team is persoonlijke informatie van de behandelende therapeuten uitgebreid.

6 januari 2009

Onder het menu Tarieven zijn de gevolgmachtigden van Agis en Univé-VGZ-IZA-Trias toegevoegd.

Onder het menu Team is de overlap van de persoonlijke informatie van de behandelende therapeuten met de rest van het scherm verholpen.

5 januari 2009

Onder het menu Team is persoonlijke informatie van de behandelende therapeuten toegevoegd.

Onder het menu Vergoedingen is het correcte verplichte eigen risico voor 2009 opgenomen nl. € 155,00 (disclaimer).

Onder het menu Links is een verwijzing opgenomen naar CranioSacraaltherapie. Verder zijn de dead-links gecorrigeerd c.q. verwijderd.

21 december 2008

Onder het menu Vergoedingen is het overzicht van polissen voor aanvullende verzekeringen voor 2009 opgenomen met bijbehorende dekking voor paramedische zorg. Tevens is een samenvatting opgenomen van polissen die een onbeperkte dekking bieden voor deze zorg (disclaimer).

Onder het menu Tarieven is een overzicht opgenomen met de particuliere tarieven per 01-01-2009. Tevens is de lijst met maatschappijen, verzekeraars en gevolmachtigden geactualiseerd waarmee wij een contract (met ingangsdatum 01-01-2009) hebben afgesloten.

26 juni 2008

Per 1 juli nemen we afscheid van Marga Steekelenburg.
Vandaag kunt u - tussen 16:00 en 17:30 - met ons het glas heffen op haar 'nieuwe levensfase'.

18 februari 2008

Met terugwerkende kracht zijn we vanaf 1 januari 2008 een contract aangegaan met Menzis (waaronder ook AnderZorg en Confior vallen).

6 januari 2008

Vooralsnog zijn we nog geen contract aangegaan met Menzis (waaronder ook AnderZorg en Confior vallen).
Indien hierin veranderingen optreden, stellen we u op de hoogte.

1 januari 2008

De website is aangepast. De wijzigingen betreffen:

 • Uitgebreidere en persoonlijkere beschrijving over wat wij onder fysiotherapie verstaan.
 • Verandering in de teambezetting.
 • Verruimde openingstijden.
 • Verwijzingen naar externe documenten over fysiotherapiedekking in 2008.
 • Vervanging No-Claim door Eigen Risico.
 • Nieuwe vrije tarieven.
 • Nieuwe contracten met de verzekeraars.
 • ...