CranioSacraaltherapie

CranioSacraaltherapie is de manuele behandeling van het CranioSacrale systeem - en de daarmee samenhangende structuren - d.m.v. behandeltechnieken, die door Dr. John E. Upledger beschreven zijn en verder ontwikkeld worden.

CranioSacraal systeem

Het CranioSacrale systeem bestaat uit hersen- en ruggenmergvliezen en botten van schedel en wervelkolom als omhulling voor hersenen en ruggenmerg. Hierbinnen bevindt zich de liquor cerebrospinalis (hersenvocht).
De vliezen zijn onderdeel van het gehele bindweefselnetwerk, het fasciale systeem, dat zich plooit om alle organen en structuren binnen het lichaam. Zo zijn alle onderdelen van het lichaam met elkaar verbonden.

Doel van de behandeling

CranioSacraaltherapie richt zich op het vast stellen van belemmeringen in en het herstellen van een spanningsevenwicht binnen het CranioSacrale systeem, met als doel een optimaal vrij systeem in lichamelijk, emotioneel en geestelijk opzicht.
CranioSacraaltherapie werkt samen met en stimuleert het natuurlijke zelfherstellende vermogen, in iedereen aanwezig. Hiertoe worden subtiele manuele technieken gebruikt.

Het behandelproces

Via anamnese en onderzoek wordt vastgesteld of CranioSacrale behandeling mogelijk en zinvol is. In dat geval worden de voor de behandeling benodigde gegevens verzameld. Wanneer en hoe CranioSacraaltherapie toegepast wordt, hangt af van de bevindingen tijdens het onderzoek van het CranioSacrale systeem en de daarmee samenhangende structuren.

Behandelplan

Het behandelplan wordt in overleg met de patiënt door de CranioSacraaltherapeut bepaald. Wederzijds vertrouwen tussen patiënt en CranioSacraaltherapeut is voorwaarde voor behandeling.

Therapie

Behandelen is een samenspel tussen CranioSacraaltherapeut en patiënt. De therapeut legt aan iedere patiënt de behandelmethode uit. De therapeut beslist op grond van zijn bevindingen zelfstandig, welke behandeltechnieken toegepast zullen worden.

Indicaties voor CranioSacraaltherapie

Alle symptomen die op een mogelijke afname van het of prestatievermogen van de zenuw- en hormoonsystemen terug te voeren zouden kunnen zijn. Voorbeelden hiervoor zijn: migraine en hoofdpijnen; chronische nek- en rugpijn; door stress of spanning veroorzaakte storingen, coördinatieve storingen, in het bijzonder bij zuigelingen en kinderen; status na een trauma van hersenen en ruggenmerg; disfuncties van het centrale zenuwstelsel en/of het hormoonstelsel; concentratie-, leer-en spraak-, lees- en schrijfproblemen; orthopedische rugproblemen, zoals chronische overbelasting of uitputting, en functionele vegetatieve disfuncties.

Evalueren en beëindigen van de behandeling

Bij evaluatie toetsen CranioSacraaltherapeut en patiënt samen de behandelresultaten. Het is de taak van de CranioSacraaltherapeut om:

  • In overleg met de patiënt de behandelingsresultaten te toetsen aan de in het behandelingsprogramma geformuleerde doelstellingen.
  • In overleg met de patiënt het behandelingsprogramma bij te stellen.
  • In overleg met de patiënt de behandeling te beëindigen zodra blijkt dat de gewenste doelstellingen niet bereikt kunnen worden.
  • De behandeling te beëindigen zodra de gewenste doelstellingen zijn bereikt.

Alle geregistreerde Upledger CranioSacraaltherapeuten kunnen binnen de behandelmethode de mogelijkheden van hun voorafgaande opleiding toepassen. De behandelingen worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Deze behandelingen dient u zelf te betalen. U ontvangt hiervoor een particuliere nota.


Bron: Register CranioSacraaltherapie Nederland (RCN)